Integritetspolicy

Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av Åre Sportcenter AB [Org.nr: 559207-5070] används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter inom Åre Sportcenter sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR).

Vi behandlar dina personuppgifter vid förfrågningar och utförande av de tjänster Åre Sportcenter erbjuder, vid användning av denna webbplats och Åre Sportcenter övriga digitala kanaler samt övriga kanaler. De vägledande principerna för vårt arbete är:

  • Vi samlar enbart in de personuppgifter vi behöver för att tillhandahålla våra tjänster och bedriva vår verksamhet.
  • Vi använder bara de insamlade personuppgifterna för det syfte det samlats in för.
  • Vi tar bort de personuppgifter vi inte längre behöver.
  • Vi eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd.

Vad är personuppgifter

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en person. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter om de kan kopplas till en person.

VAD INNEBÄR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFT?

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Åre Sportcenter AB [Org.nr: 559207-5070], med adress Tottgränd 1A, 837 51  ÅRE är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Användning av personuppgifter

Vi garanterar att inga uppgifter om dig kommer säljas vidare eller lämnas till tredje part om vi inte har fått ditt tillstånd eller är tvungna att göra detta enligt lag.

Åre Sportcenter hanterar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen, vilket innebär att du har rätt att få den information om dig som finns registrerad hos oss. Begäran kan göras skriftligen via mail mikael@aresportcenter.se

Insamling & bevarande av personuppgifter

När du använder våra tjänster eller tar kontakt med oss via kundservicefunktioner, till exempel vårt kontaktformulär, kommer dina kontaktuppgifter samt ärendeinformation att behandlas av oss.

Personuppgifterna kommer att behandlas av oss endast så länge som det behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen eller för att fullgöra Åre Sportcenter rättsliga skyldigheter.

Följande typer av personlig information kan samlas in, lagras och användas:

  • Information om din dator, inklusive IP-adress, geografisk plats, webbläsartyp och -version samt operativsystem.
  • information om dina besök på och din användning av denna hemsida, inklusive referenskällan, besökets längd, sidvisningar och hemsidans navigeringsvägar.
  • information som du anger när du använder vår hemsidas tjänster.
  • information i alla former av kommunikation som du skickar till oss via e-post eller vår hemsida, inklusive dess innehåll och metadata.
  • all annan personlig information som du skickar till oss.

Tredje parts hemsidor

Vår hemsida innehåller hyperlänkar till och detaljer om tredje parts hemsidor. Vi har ingen kontroll över, och är inte ansvariga för, tredje parters sekretesspolicies och praxis.

Ändringar

Vi kan uppdatera denna policy då och då genom att publicera en ny version på vår hemsida. Du bör kontrollera denna sida emellanåt för att se till att du förstår eventuella ändringar i denna policy.

COOKIES

Vi använder cookies på vår webbplats. Läs mer om vår policy här.

På samma sätt som de flesta webbplatsvärdar samlar aresportcenter.se in information som inte är personligt identifierbar av det slag som webbläsarprogram och servrar normalt gör tillgänglig, såsom typen av webbläsare, inställningar om önskat språk, refererande webbsida samt datum och tid för varje besökares begäran. Syftet hos aresportcenter.se med insamlingen av ej personligt identifierbar information är att bättre förstå hur besökarna till aresportcenter.se använder dess webbplats.

aresportcenter.se kan även komma att samla in information som eventuellt kan identifiera vissa personer, såsom IP-adresser (internet protocol). Dock använder inte aresportcenter.se denna information till att identifiera besökare och lämnar inte heller ut informationen till andra.